Εγκαταστάσεις Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Αερίου

Έργο: Προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων του Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) και συγκεκριμένα του κτιρίου εκφόρτωσης πλοίων.

Ιδιοκτήτης: ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

Ανάδοχος / Εργοδότης: EDIL HELLAS ATEBE, ΕΠΙΔΟΜΟΣ Ε.Π.Ε.

Τοποθεσία: Ρεβυθούσα / Ν. Αττικής / Ελλάδα

Περίοδος Έρευνας / Μελέτης: 2019

Αντικείμενο Εργασιών: Διαγνωστικός έλεγχος κτιρίου κατασκευασμένου από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Αναλυτική Περιγραφή: Προκαταρκτική διερεύνηση που περιλάμβανε τόσο τη διενέργεια δοκιμών πεδίου (δηλ. μηχανικές, χημικές και ηλεκτροχημικές για τη διάβρωση του χαλύβδινου οπλισμού), όσο και τεχνικές αναλύσεις για την εκτίμηση της φέρουσας ανθεκτικότητας.