Εγκαταστάσεις Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Αερίου

Έργο: Προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων του Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) και συγκεκριμένα του κτιρίου εκφόρτωσης πλοίων.

Ιδιοκτήτης: ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

Ανάδοχος / Εργοδότης: EDIL HELLAS ATEBE, ΕΠΙΔΟΜΟΣ Ε.Π.Ε.

Τοποθεσία: Ρεβυθούσα / Ν. Αττικής / Ελλάδα

Περίοδος Έρευνας / Μελέτης: 2019

Αντικείμενο Εργασιών: Διαγνωστικός έλεγχος κτιρίου κατασκευασμένου από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Αναλυτική Περιγραφή: Προκαταρκτική διερεύνηση που περιλάμβανε τόσο τη διενέργεια δοκιμών πεδίου (δηλ. μηχανικές, χημικές και ηλεκτροχημικές για τη διάβρωση του χαλύβδινου οπλισμού), όσο και τεχνικές αναλύσεις για την εκτίμηση της φέρουσας ανθεκτικότητας.

Διεύθυνση:

Διστόμου 97, 104 43 Αθήνα

Ώρες Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή

9:00 πμ – 5:00 μμ

Email:

info@lysislab.gr

Τηλέφωνο:

210 25 25 202

© 2020 DOMO+LYSISLAB All rights reserved