Ωρολόγιο του Κυρρήστου στη Ρωμαϊκή Αγορά

Έργο: Αναστηλωτικές εργασίες κατά τη διάρκεια συντήρησης του μνημείου του Ωρολογίου του Κυρρήστου (Aέριδες – Πύργος των Ανέμων) στη Ρωμαϊκή Αγορά.

Ιδιοκτήτης / Εργοδότης: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού / Ελληνική Δημοκρατία

Μελετητής: κ. Χρίστος Παπαδόπουλος

Τοποθεσία: Ρωμαϊκή Αγορά – Πλάκα – Αθήνα – Ν. Αττικής – Ελλάδα

Περίοδο Έρευνας / Μελέτης: 2016

Αντικείμενο Εργασιών: Μελέτη και εφαρμογή καθοδικής (γαλβανικής) προστασίας σε μεταλλικούς αναρτήρες της μαρμάρινης στέγης.   

Αναλυτική Περιγραφή: Διαγνωστικός έλεγχος, σχεδιασμός και επίβλεψη του συστήματος καθοδικής (γαλβανικής) προστασίας με θυσιαζόμενα ανόδια ψευδαργύρου για την προστασία των μεταλλικών αναρτήρων.

Διεύθυνση:

Διστόμου 97, 104 43 Αθήνα

Ώρες Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή

9:00 πμ – 5:00 μμ

Email:

info@lysislab.gr

Τηλέφωνο:

210 25 25 202

© 2020 DOMO+LYSISLAB All rights reserved