Εστιατόριο Βαρούλκο στον Πειραιά

Έργο: Ανακατασκευή υφιστάμενου κτιρίου για αξιοποίηση του ως εστιατόριο «ΒΑΡΟΥΛΚΟ»

Ιδιοκτήτης: Ιδιώτες

Εργοδότης: Μέτοχοι Εταιρείας ΒΑΡΟΥΛΚΟ

Τοποθεσία: Πειραιάς – Ελλάδα

Περίοδο Έρευνας / Μελέτης: 2015

Αντικείμενο Εργασιών: Έλεγχος ποιότητας της εφαρμογής του συστήματος ενίσχυσης ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) με εξωτερική τάνυση ελασμάτων που έχουν παραχθεί με ίνες άνθρακα .

Αναλυτική Περιγραφή: Έλεγχος ποιότητας που σχετίζεται με τις χημικές αγκυρώσεις των κεφαλών έδρασης, αλλά και της τάνυσης των ανθρακοελασμάτων.

Διεύθυνση:

Διστόμου 97, 104 43 Αθήνα

Ώρες Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή

9:00 πμ – 5:00 μμ

Email:

info@lysislab.gr

Τηλέφωνο:

210 25 25 202

© 2020 DOMO+LYSISLAB All rights reserved