Αρχαιολογικό Μουσείο Τιθορέας

Έργο: Έλεγχος επάρκειας σε κτίριο φέρουσας τοιχοποιίας που στεγάζει το Αρχαιολογικό Μουσείο Τιθορέας.

Ιδιοκτήτης / Εργοδότης: Υπουργείο Πολιτισμού – Ελληνική Δημοκρατία

Μελετητής: κ. Κωνσταντίνος Λέλης

Τοποθεσία: Τιθορέα – Ν. Φθιώτιδας – Ελλάδα

Περίοδο Έρευνας / Μελέτης: 2015

Αντικείμενο Εργασιών: Διαγνωστικός έλεγχος τεκμηρίωσης της παθολογίας κτιρίου το οποίο είναι φέρουσα τοιχοποιία με οριζόντια (διαφραγματικά) δομικά στοιχεία (πλάκες και δοκούς) κατασκευασμένα με οπλισμένο σκυρόδεμα.

Αναλυτική Περιγραφή: Πλήρης πρόγραμμα διερεύνησης που περιλάμβανε αποτυπώσεις δομικών στοιχείων και οπλισμών καθώς και διενέργεια δοκιμών πεδίου για τον προσδιορισμό μηχανικών, χημικών και ηλεκτροχημικών χαρακτηριστικών για τη διάβρωση του χαλύβδινου οπλισμού. Επίσης, διενεργήθηκαν τεχνικές αναλύσεις για την εκτίμηση της αντοχής του σκυροδέματος και της φέρουσας τοιχοποιίας.

Διεύθυνση:

Διστόμου 97, 104 43 Αθήνα

Ώρες Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή

9:00 πμ – 5:00 μμ

Email:

info@lysislab.gr

Τηλέφωνο:

210 25 25 202

© 2020 DOMO+LYSISLAB All rights reserved