Εγκαταστάσεις Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου ΑερίουΜονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος – Σαμψούντα στην Τουρκία

Έργο: Έλεγχος δομικής ακεραιότητας σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος σε εργοστάσιο συνδυασμένου κύκλου 870 MW, στην περιοχής της Σαμψούντας στην Τουρκία.

ΙδιοκτήτηςBorasco Elektrik Uretim Sanayi Ve Ticare S.A.

Ανάδοχος / Εργοδότης: J/V – METKA Α.Ε. / General Electric

Τοποθεσία: Σαμψούντα –  Τουρκία

Περίοδο Έρευνας / Μελέτης: 2014

Αντικείμενο Εργασιών: Διερεύνηση των αιτίων πρόκλησης ρωγμών στη βάση έδρασης των στροβίλων και της γεννήτριας.

Αναλυτική Περιγραφή: Διερευνητικές εργασίες πραγματοποιήθηκαν για τη χαρτογράφηση των ρωγμών καθώς και μη καταστροφικές δοκιμές υπερήχου για την εκτίμηση του βάθους τους.

Διεύθυνση:

Διστόμου 97, 104 43 Αθήνα

Ώρες Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή

9:00 πμ – 5:00 μμ

Email:

info@lysislab.gr

Τηλέφωνο:

210 25 25 202

© 2020 DOMO+LYSISLAB All rights reserved