Πρεσβεία του Καναδά στην Αθήνα

Έργο: Ανακατασκευή υφιστάμενου κτιρίου για μεταστέγαση της καναδικής πρεσβείας στην Αθήνα.

Ιδιοκτήτης: Πρεσβεία του Καναδά

Ανάδοχος / Εργοδότης: ΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Τοποθεσία: Χαλάνδρι – Αθήνα – Ν. Αττικής – Ελλάδα

Περίοδο Έρευνας / Μελέτης: 2014-2015

Αντικείμενο Εργασιών: Έλεγχος ποιότητας των εργασιών που αφορούσαν δομητικές επεμβάσεις σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος καθώς και πυροπροστασίας μεταλλικών κατασκευών.

Αναλυτική Περιγραφή: Έλεγχος των εφαρμογών που σχετίζονται με εργασίες δομητικής ενίσχυσης τόσο με την εφαρμογή σύνθετων ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ), όσο και συμβατικών ενισχύσεων με μανδύες οπλισμένου σκυροδέματος και ειδικότερα έλεγχος χημικών αγκυρίων (Pull-Out) και πρόσφυσης (Pull-Off) εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν επιθεωρήσεις πάχους σε στρώσεις πυράντοχης βαφής σε μεταλλικές κατασκευές.

Διεύθυνση:

Διστόμου 97, 104 43 Αθήνα

Ώρες Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή

9:00 πμ – 5:00 μμ

Email:

info@lysislab.gr

Τηλέφωνο:

210 25 25 202

© 2020 DOMO+LYSISLAB All rights reserved