Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Έργο: Ανακατασκευή υφιστάμενου κτιρίου για αξιοποίησή του από το Ο.Π.Α. ως χώρο διδασκαλίας και συνεδριάσεων, γραφείων και αποθήκευσης αρχειακού υλικού.

Ιδιοκτήτης: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α).

Ανάδοχος / Εργοδότης: ΑΡΧΙΚΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.

Τοποθεσία: Αθήνα – Ν. Αττικής – Ελλάδα

Περίοδο Έρευνας / Μελέτης: 2015

Αντικείμενο Εργασιών: Έλεγχος ποιότητας εφαρμογών δομητικής ενίσχυσης με ινωπλισμένα πολυμερή (ΙΩΠ).

Αναλυτική Περιγραφή: Έλεγχος ποιότητας των συστημάτων ενίσχυσης με υφάσματα ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) διενεργώντας δοκιμές αποκόλλησης (Pull-Off).

Διεύθυνση:

Διστόμου 97, 104 43 Αθήνα

Ώρες Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή

9:00 πμ – 5:00 μμ

Email:

info@lysislab.gr

Τηλέφωνο:

210 25 25 202

© 2020 DOMO+LYSISLAB All rights reserved