Αποθήκη Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς

Έργο: Έλεγχος επάρκειας και προτάσεις αποκατάστασης σε υφιστάμενη αποθήκη του ΟΛΠ στον Πειραιά.

Ιδιοκτήτης: Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) Α.Ε.

Μελετητής / Εργοδότης: DOMOS Α.Ε.

Τοποθεσία: Πειραιάς – Ελλάδα

Περίοδο Έρευνας / Μελέτης: 2014

Αντικείμενο Εργασιών: : Διαγνωστικός έλεγχος της αποθήκης ο οποίος είναι δομημένος με δομικά στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος και φέρουσας τοιχοποιίας.

Αναλυτική Περιγραφή: Πλήρης πρόγραμμα διερεύνησης που περιλάμβανε αποτυπώσεις δομικών στοιχείων και οπλισμών καθώς και διενέργεια δοκιμών πεδίου για τον προσδιορισμό μηχανικών, χημικών και ηλεκτροχημικών χαρακτηριστικών για τη διάβρωση του χαλύβδινου οπλισμού.

Διεύθυνση:

Διστόμου 97, 104 43 Αθήνα

Ώρες Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή

9:00 πμ – 5:00 μμ

Email:

info@lysislab.gr

Τηλέφωνο:

210 25 25 202

© 2020 DOMO+LYSISLAB All rights reserved