Κολυμβητήριο Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης

Έργο: Προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων του κολυμβητηρίου.

Ιδιοκτήτης / Εργοδότης: Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης (ΝΟΒ)

Τοποθεσία: Βουλιαγμένη / Ν. Αττικής / Ελλάδα

Περίοδος Έρευνας / Μελέτης: 2019

Αντικείμενο Εργασιών: Διαγνωστικός έλεγχος κολυμβητικής δεξαμενής οπλισμένου σκυροδέματος.

Αναλυτική Περιγραφή: Πλήρης πρόγραμμα διερεύνησης που περιλάμβανε τόσο τη διενέργεια δοκιμών πεδίου (δηλ. αποτυπώσεις,  μηχανικές, χημικές και ηλεκτροχημικές για τη διάβρωση του χαλύβδινου οπλισμού), όσο και τεχνικές αναλύσεις για την εκτίμηση της αντοχής και της φέρουσας ανθεκτικότητας. Ειδικά για τη διερεύνηση της θεμελίωσης χρησιμοποιήθηκαν διατάξεις μη-καταστροφικών μεθόδων, όπως υπερήχων κτυπογενούς διάδοσης, μονόπλευρης προσέγγισης για την εκτίμηση του πάχους θεμελίωσης, καθώς και γεωφυσικών μεθόδων ηλεκτρομαγνητικής τηλεανίχνευσης – Ground Penetrating Radar (GPR) για την αποτύπωση των ράβδων οπλισμού.

Διεύθυνση:

Διστόμου 97, 104 43 Αθήνα

Ώρες Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή

9:00 πμ – 5:00 μμ

Email:

info@lysislab.gr

Τηλέφωνο:

210 25 25 202

© 2020 DOMO+LYSISLAB All rights reserved