Γραφεία Δ.Ε.Η. στην Αθήνα

Έργο: Αξιολόγηση της ανθεκτικότητας του υφιστάμενου κτιρίου γραφείων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ).

Ιδιοκτήτης: Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής – ΔΕΗ Α.Ε.

Ανάδοχος: ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Τοποθεσία: Αθήνα – N. Αττικής – Ελλάδα

Περίοδο Έρευνας / Ανάλυσης: 2014

Αντικείμενο Εργασιών: Προκαταρκτική διερεύνηση για την αποτίμηση των παραμέτρων που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα Ω.Σ.

Αναλυτική Περιγραφή: Διαγνωστική έρευνα με διενέργεια δοκιμών πεδίου για τον προσδιορισμό χημικών και κυρίως ηλεκτροχημικών παραμέτρων που σχετίζονται με τα φαινόμενα διάβρωσης του χαλύβδινου οπλισμού.

Διεύθυνση:

Διστόμου 97, 104 43 Αθήνα

Ώρες Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή

9:00 πμ – 5:00 μμ

Email:

info@lysislab.gr

Τηλέφωνο:

210 25 25 202

© 2020 DOMO+LYSISLAB All rights reserved