Κτίριο της Ιεράς Επιστασίας (Διοικητήριο) του Αγίου Όρους

Έργο: Συντήρηση και επισκευή του Κτιρίου της Ιεράς Επιστασίας (Διοικητήριο) του Αγίου Όρους.

Ιδιοκτήτης / Εργοδότης: Αυτόνομος Μοναστική Πολιτεία Αγίου Όρους

Τοποθεσία: Καρυές –  Χερσόνησο του Άθω – Μακεδονία – Ελλάδα

Περίοδο Έρευνας / Μελέτης: 2016

Αντικείμενο Εργασιών: Διαγνωστικός έλεγχος τεκμηρίωσης της παθολογίας κτιρίου το οποίο είναι φέρουσα τοιχοποιία με οριζόντια δομικά στοιχεία (πλάκες και δοκούς) κατασκευασμένα με οπλισμένο σκυρόδεμα.

Αναλυτική Περιγραφή: Πλήρης πρόγραμμα διερεύνησης που περιλάμβανε αποτυπώσεις δομικών στοιχείων και οπλισμών καθώς και διενέργεια δοκιμών πεδίου για τον προσδιορισμό μηχανικών, χημικών και ηλεκτροχημικών χαρακτηριστικών για τη διάβρωση του χαλύβδινου οπλισμού. Επίσης, διενεργήθηκαν τεχνικές αναλύσεις για την εκτίμηση της αντοχής και της φέρουσας ανθεκτικότητας Ω.Σ.

Διεύθυνση:

Διστόμου 97, 104 43 Αθήνα

Ώρες Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή

9:00 πμ – 5:00 μμ

Email:

info@lysislab.gr

Τηλέφωνο:

210 25 25 202

© 2020 DOMO+LYSISLAB All rights reserved