ΕΛΑΪΣ στο Φάληρο

Έργο: Αξιολόγηση του μηχανισμού υποβάθμισης μιας δομής c (διυλιστήριο).

Ιδιοκτήτης / Εργοδότης: ΕΛΑΪΣ UNILEVER HELLAS A.E.

Μελετητής: ΟΤΜ – Όμιλος Τεχνικών Μελετών

Τοποθεσία: Νέο Φάληρο – Ν. Αττικής – Ελλάδα

Περίοδο Έρευνας / Μελέτης: 2016

Αντικείμενο Εργασιών: Διερεύνηση παθογενειών όπως ρηγματώσεις σκυροδέματος και διάβρωση του χαλύβδινου οπλισμού σε δομικά στοιχείων Ω.Σ. τα οποία παρουσίασαν έντονα συμπτώματα φθοράς και υποβάθμιση της φέρουσας ανθεκτικότητας.

Αναλυτική Περιγραφή: Διαγνωστική έρευνα με διενέργεια δοκιμών πεδίου για τον προσδιορισμό μηχανικών, χημικών και κυρίως ηλεκτροχημικών παραμέτρων που σχετίζονται με τα φαινόμενα διάβρωσης του χαλύβδινου οπλισμού.

Διεύθυνση:

Διστόμου 97, 104 43 Αθήνα

Ώρες Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή

9:00 πμ – 5:00 μμ

Email:

info@lysislab.gr

Τηλέφωνο:

210 25 25 202

© 2020 DOMO+LYSISLAB All rights reserved