Εξοχική Κατοικία στις Σπέτσες

Έργο: Αντιδιαβρωτική προστασία με συστήματα καθοδικής (γαλβανικής) προστασίας σε εξοχική κατοικία με φέρον οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος.

Ιδιοκτήτης / Εργοδότης: Ιδιώτης

Μελετητής: κ. Χρήστος Γιαννέλος

Τοποθεσία: Σπέτσες / Ελλάδα

Περίοδο Έρευνας / Μελέτης: 2016

Αντικείμενο Εργασιών: Μελέτη, επίβλεψη και πιστοποίηση εργασιών λειτουργίας συστημάτων καθοδικής (γαλβανικής) προστασίας. 

Αναλυτική Περιγραφή: Μετρήσεις πεδίου, διαστασιολόγηση και έλεγχος λειτουργίας μεθόδου γαλβανικής προστασίας με θυσιαζόμενα ανόδια λόγω προσβολής του φέροντος οργανισμού από χλωριόντα.

Διεύθυνση:

Διστόμου 97, 104 43 Αθήνα

Ώρες Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή

9:00 πμ – 5:00 μμ

Email:

info@lysislab.gr

Τηλέφωνο:

210 25 25 202

© 2020 DOMO+LYSISLAB All rights reserved