ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

ΒΑΦΕΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΔΟΜΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ

ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΑ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΒΑΦΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ

ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ω.Σ.

Διεύθυνση:

Διστόμου 97, 104 43 Αθήνα

Ώρες Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή

9:00 πμ – 5:00 μμ

Email:

info@lysislab.gr

Τηλέφωνο:

210 25 25 202