ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΒΑΦΕΣ / ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ / ΜΟΝΩΣΕΙΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΟΜΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΑ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΒΑΦΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ

ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ω.Σ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΜΗΤΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διεύθυνση:

Διστόμου 97, 104 43 Αθήνα

Ώρες Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή

9:00 πμ – 5:00 μμ

Email:

info@lysislab.gr

Τηλέφωνο:

210 25 25 202