Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Πτολεμαΐδα 5

Έργο: Κατασκευή νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής του SES Πτολεμαΐδα – Μονάδα 5, Ισχύς 660 Mwel.

Ιδιοκτήτης: ΔΕΗ Α.Ε.

Ανάδοχος / Εργοδότης: Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. / MITSUBISHI / HITACHI

Τοποθεσία: Πτολεμαΐδα / Ν. Κοζάνης / Ελλάδα

Περίοδο Έρευνας / Μελέτης: 2018 – 2019

Αντικείμενο Εργασιών: Έλεγχος Ποιότητας (QC) και Συμμόρφωσης σχετικά με την εφαρμογή προστατευτικών στρώσεων βαφής στον πύργο ψύξης της μονάδας. Το πεδίο ελέγχων και δοκιμών διενεργήθηκε σε επιφάνεια 80,000 m2 και μέγιστου ύψους στα 170 m.

Αναλυτική Περιγραφή: Καθημερινή εποπτεία 3ου μέρους (3rd party inspection) για τη διασφάλιση της ποιότητας των προστατευτικών στρώσεων το οποίο περιλάμβανε παρακολούθηση κλιματολογικών συνθηκών, επιθεωρήσεις προετοιμασίας καταλληλόλητας του υποστρώματος, καθώς και της ποιότητας των τελικών στρώσεων με παχυμετρήσεις του ξηρού υμένα και ελέγχους πρόσφυσης. 

deh

Διεύθυνση:

Διστόμου 97, 104 43 Αθήνα

Ώρες Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή

9:00 πμ – 5:00 μμ

Email:

info@lysislab.gr

Τηλέφωνο:

210 25 25 202

© 2020 DOMO+LYSISLAB All rights reserved