Τεχνικά έργα γεφυροποιίας στην Μποτσουάνα

Έργο: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αναθεώρηση του εγχειριδίου οδικής σχεδίασης της Μποτσουάνα και της τυπικής προδιαγραφής για οδούς και γέφυρες, καθώς και την αναθεώρηση των υφιστάμενων προδιαγραφών για τη συντήρηση τεχνικών έργων γεφυροποιίας.

Ιδιοκτήτης / Εργοδότης: Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών / Κυβέρνηση της Μποτσουάνα

Συνεργασία: Κ/Ξ / ΑΔΚ Αρώνης – Δρεττάς – Καρλάφτης Α.Ε. / NAMA Α.Ε.

Τοποθεσία: Botswana (Μποτσουάνα)

Περίοδο Έρευνας / Μελέτης: 2016

Αντικείμενο Εργασιών: Η αναθεώρηση του Εγχειριδίου για την εκπόνηση μελετών, τεχνικών εκθέσεων και οδηγιών, συγγραφής υποχρεώσεων και τευχών διεξαγωγής διαγωνισμών που σχετίζονται με έργα υποδομής και κυρίως αφορούν γέφυρες

Κατάσταση: Μειοδότης στο διαγωνισμό που παραμένει σε εκκρεμότητα.

Διεύθυνση:

Διστόμου 97, 104 43 Αθήνα

Ώρες Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή

9:00 πμ – 5:00 μμ

Email:

info@lysislab.gr

Τηλέφωνο:

210 25 25 202

© 2020 DOMO+LYSISLAB All rights reserved