Εθνικό δικτύο αυτοκινητοδρόμων

Έργο: Καταγραφή, επιθεώρηση, αξιολόγηση και παρέμβαση στο σχεδιασμό λειτουργίας και της αναβάθμισης γεφυρών και τεχνικών έργων υποδομής του εθνικού δικτύου αυτοκινητοδρόμων.

Ιδιοκτήτης / Εργοδότης: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών / Κυβέρνηση της Ελλάδος

Συνεργασία: Κ/Ξ  – NAMA Α.Ε. – / Α. Κοντιζάς – Χ. Ροδόπουλος – Ι. Λεπίδας & Ι. Σπινάσας (Μελετητές)

Τοποθεσία: Ελλάδα

Περίοδο Έρευνας / Μελέτης: 2016

Αντικείμενο Εργασιών: Καταγραφή και διερεύνηση της παθολογίας γεφυρών και άλλων συναφών έργων υποδομής με την εφαρμογή μη καταστροφικών δοκιμών. Τα δεδομένα που θα προκύψουν θα παρέχουν πληροφορίες για την αρχική αξιολόγηση της κατάστασης των έργων υποδομής.

Κατάσταση: Μειοδότης στο διαγωνισμό που παραμένει σε εκκρεμότητα.

Διεύθυνση:

Διστόμου 97, 104 43 Αθήνα

Ώρες Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή

9:00 πμ – 5:00 μμ

Email:

info@lysislab.gr

Τηλέφωνο:

210 25 25 202

© 2020 DOMO+LYSISLAB All rights reserved