Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος στην Αλγερία

Έργο: Κατασκευή νέας Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος, Ανοικτού Κύκλου σε σταθμό ισχύος 368 MW.

Ιδιοκτήτης: Société Algérienne de Production de l’Electricité (SPE Spa)

Ανάδοχος / Εργοδότης: Κ/Ξ General Electric / ΜΕΤΚΑ Α.Ε.

Τοποθεσία: Hassi R’Mel – Αλγερία

Περίοδο Έρευνας / Μελέτης: 2015

Αντικείμενο Εργασιών: Αξιολόγηση δομικής ακεραιότητας σκυροδέματος σε δομικά στοιχεία μεγάλων διαστάσεων.

Αναλυτική Περιγραφή: Διενέργεια μη καταστροφικών ελέγχων με διατάξεις τομογραφικής υπερηχογράφισης για έλεγχο της ομοιογένειας σκυροδέματος και εντοπισμό κοιλοτήτων και ασυνεχειών.

Διεύθυνση:

Διστόμου 97, 104 43 Αθήνα

Ώρες Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή

9:00 πμ – 5:00 μμ

Email:

info@lysislab.gr

Τηλέφωνο:

210 25 25 202

© 2020 DOMO+LYSISLAB All rights reserved