Δημοτική Αγορά στη Χαλκίδα

Έργο: Αποκατάσταση Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας.

Ιδιοκτήτης / Εργοδότης: Δήμος Χαλκίδας

Μελετητής: Micromega (Ζώμας – Παπαβασιλείου) – Αθανάσιος Ματζανάς

Τοποθεσία: Χαλκίδα – Ν. Εύβοια – Ελλάδα

Περίοδο Έρευνας / Μελέτης: 2017 – 2018

Αντικείμενο Εργασιών: Διαγνωστικός έλεγχος κτιρίων κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα και φέρουσες τοιχοποιίες.

Αναλυτική Περιγραφή: Πλήρης πρόγραμμα διερεύνησης που περιλάμβανε τόσο τη διενέργεια δοκιμών πεδίου (δηλ. αποτυπώσεις,  μηχανικές, χημικές και ηλεκτροχημικές δοκιμές για τη διάβρωση του χαλύβδινου οπλισμού), όσο και τεχνικές αναλύσεις για την εκτίμηση της αντοχής και της φέρουσας ανθεκτικότητας Ω.Σ. Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν διερευνητικές εργασίες για την αποτίμηση της τοιχοποιίας τόσο όσο αφορά την αντοχή των λίθων και των κονιαμάτων όσο και την ποιότητα δόμησης.

Διεύθυνση:

Διστόμου 97, 104 43 Αθήνα

Ώρες Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή

9:00 πμ – 5:00 μμ

Email:

info@lysislab.gr

Τηλέφωνο:

210 25 25 202

© 2020 DOMO+LYSISLAB All rights reserved