Μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτη στη Μαλακάσα

Έργο: Εκτίμηση της ανθεκτικότητας της κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος στο Μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτη.

Ιδιοκτήτης / Εργοδότης: Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας

Τοποθεσία: Μαλακάσα – Ν. Αττικής – Ελλάδα

Περίοδο Έρευνας / Μελέτης: 2013

Αντικείμενο Εργασιών: Προκαταρκτική διερεύνηση για την αποτίμηση των παραμέτρων που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα Ω.Σ.

Αναλυτική Περιγραφή: Διαγνωστική έρευνα με διενέργεια δοκιμών πεδίου για τον προσδιορισμό χημικών και κυρίως ηλεκτροχημικών παραμέτρων που σχετίζονται με τα φαινόμενα διάβρωσης του χαλύβδινου οπλισμού.

Διεύθυνση:

Διστόμου 97, 104 43 Αθήνα

Ώρες Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή

9:00 πμ – 5:00 μμ

Email:

info@lysislab.gr

Τηλέφωνο:

210 25 25 202

© 2020 DOMO+LYSISLAB All rights reserved