ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Έργο: Αποκατάσταση του Καθεδρικού Ναού Βόλου – Αγίου Νικολάου.

Ιδιοκτήτης / Εργοδότης: Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας – Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού

Τοποθεσία: Βόλος – Ν. Μαγνησία – Ελλάδα

Περίοδο Έρευνας / Μελέτης: 2017 – 2018 – 2019

Αντικείμενο Εργασιών: Διαγνωστικός έλεγχος της καταστάσεως του ναού, ο οποίος είναι δομημένος με δομικά στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος και φέρουσας τοιχοποιίας. Εκπόνηση οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής για τη διεξαγωγή δημόσιου διαγωνισμού.

Αναλυτική Περιγραφή: Πλήρης πρόγραμμα διερεύνησης που περιλάμβανε τόσο τη διενέργεια δοκιμών πεδίου (δηλ. αποτυπώσεις,  μηχανικές, χημικές και ηλεκτροχημικές δοκιμές για τη διάβρωση του χαλύβδινου οπλισμού), όσο και τεχνικές αναλύσεις για την εκτίμηση της αντοχής και της φέρουσας ανθεκτικότητας Ω.Σ. Επιπλέον πραγματοποιήθηκε προμελέτη για την εφαρμογή συστημάτων καθοδικής προστασίας των στοιχείων Ω.Σ.