Διαπιστευμένο
Εργαστήριο
Τεχνικών
Δοκιμών

Η εταιρεία «Dοmo+LysisLAB – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» είναι ένα διαπιστευμένο εργαστήριο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) το οποίο διενεργεί τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις σε έργα πολιτικού μηχανικού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 17025:2017 Testing and Calibration Laboratories.

Αποτελεί την εργαστηριακή λύση στη δόμηση καθώς δραστηριοποιείται τόσο με τη διενέργεια διερευνητικών εργασιών δομητικής τεκμηρίωσης, όσο και με την εκπόνηση εξειδικευμένων τεχνικών αναλύσεων για την προστασία των κατασκευών.   

Ο σύγχρονος εξοπλισμός που διαθέτει σε συνδιασμό με το έμπειρο προσωπικό την καθιστά ικανή να αναλαμβάνει ερευνητικές εργασίες για τεχνικά θέματα που άπτονται με τη δομητική ακεραιότητα και ειδικότερα με την παθολογία, τη διάβρωση, τη γήρανση των υλικών και την υποβάθμιση των κατασκευών.

Εξειδικεύεται ως τεχνικός σύμβουλος για έργα στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας, των έργων υποδομής, των ειδικών έργων αποκατάστασης και αναστήλωσης μνημειακών κατασκευών.

Η διεθνής παρουσία της εταιρείας σε έργα υψηλών απαιτήσεων επιβεβαιώνει τη δυναμική της, υποδηλώνοντας παράλληλα την αναγνώριση και την προοπτική εξέλιξής της.    

Πιστοποιημένο & Διαπιστευμένο από: